Inschrijven
Spot op de werkomgeving 2019

Inschrijving (kosteloos of betaald)
voor deelname aan het congres Spot op de werkomgeving

Welkom op de inschrijvingspagina van het congres Spot op de werkomgeving. Inschrijvers die tot de doelgroep van het congres behoren, hebben kosteloos toegang. Op voorwaarde dat zij de eerste inschrijver in hun organisatie zijn en zich al niet meer dan 500 personen kosteloos hebben ingeschreven.

Alvorens te kunnen bepalen of u voor kosteloze deelname in aanmerking komt, dient u zich eerst in te schrijven (optie A). Deze inschrijving verplicht u tot niets. Deze inschrijving is noodzakelijk voor de organisatie om te kunnen bepalen of u tot de doelgroep behoort. Zodra de organisatie op basis van de door u verstrekte gegeven en/of na eigen onderzoek tot de conclusie komt, dat u voor kosteloos bezoek in aanmerking komt, ontvangt u bericht om uw inschrijving als bezoeker te bevestigen. Let wel, deze kosteloze inschrijving is niet vrijblijvend, want bij afmelding na 1 september of als u zich helemaal niet afmeldt, verplicht u zich tot betaling van een no-show vergoeding van 95 euro (excl. btw) voor de gemaakte kosten.

Indien u het congres wilt bezoeken en uw gegevens niet wilt geven en/of als u zelf al hebt bepaald, dat u niet tot de doelgroep behoort, kunt u volstaan met een verkorte invulling van uw gegevens in de betaalde inschrijving. U ontvangt dan per ommegaande een factuur. Na betaling bent u als bezoeker ingeschreven.

Er zijn 2 opties voor betaalde bezoekers:
B: Zij die wel tot de doelgroep behoren, maar niet de eerste zijn die inschrijven van hun organisatie. Dan bedragen de deelnamekosten € 195,- (excl. btw).
C: Voor hen die tot de commerciële doelgroep behoren, bedragen de deelnamekosten € 395,- (excl. btw).

A/b) U behoort tot de doelgroep

De organisatie laat maximaal 500 ingeschreven personen uit de doelgroep gratis toe. Dat geldt allen voor de eerste inschrijver per organisatie (A). Behoort u wel tot de doelgroep, maar heeft een collega van u zich al eerder kosteloos ingeschreven, dan betaalt u een deelnameprijs van € 195.- (exc. btw) (B).

C) U behoort tot de commerciële doelgroep

Als u zelf al heeft bepaald, dat u niet tot de doelgroep behoort kunt u hieronder uw gegevens invullen. U ontavngt dan een factuur van de deelnameprijs van € 395.- (exc. btw).